Shipping, vanlig betegnelse for skipsfartsnæringen.