Brude-egget, norsk livbåt laget av skipskaptein Ole Brude. Prototypen «Uræd» var av galvaniserte stålplater, 5,5 m lang og 2,4 m bred, overdekket og egglignende, med et lite tårn akter foruten kjøl og seilrigg. Den ble 1904–05 seilt av Brude og tre andre fra Ålesund til Gloucester, USA. Slike livbåter ble likevel ikke vanlige før ca. 1970; av en produksjon på 22 er én bevart i Aalesunds Museum.