LASH-fartøy, sjøtransportsystem basert på at lektere heises om bord i et sjøgående skip. Verdens første lash-skip, Arcadia Forest, ble levert høsten 1969 til Mosvold Shipping, Kristiansand, som drev to slike skip til 1980. Systemet er senere fortrengt av containerskip.