Nasjonalitetsbevis, skipsdokument som (etter at skipet er blitt målt og registrert) utferdiges av skipsregisteret på skipets hjemsted og gir det rett til å føre norsk flagg. Nasjonalitetsbeviset skal inneholde opplysninger om skipets navn, kjenningssignal, byggested og -år, hjemsted, samt eierens navn og adresse. Forskrifter om nasjonalitetsbevis m.m. utarbeides av Sjøfartsdirektoratet.