Saks, (sjøuttrykk), kryss-stilling, særlig av to stenger, bord el.l. for å lage en bukk eller et stativ.