Massegods, gods som transporteres i løs vekt, f.eks. kull, malm, korn el.l.; til forskjell fra stykkgods. Se også bulk.