Consecutive, skipsfartsuttrykk, brukt når et skip bortfraktes for et visst antall «på hverandre følgende» reiser eller flest mulig reiser innen et gitt tidsrom. Frakten er betalbar per reise. Må ikke forveksles med tidsbefraktning, hvor skipet er bortfraktet for et gitt tidsrom og frakten betales per måned.