Internasjonal signalbok, påbudt publikasjon om bord i fartøyer. Den inneholder signaler som brukes under forhold som har tilknytning til navigering og sikkerhet for menneskeliv hvis det oppstår språkvanskeligheter. Signalene kan sendes med radiotelefoni, radiotelegrafi, morse, semafor og signalflagg.