Befaren, oftest brukt i forbindelse full- (eller hel-)befaren eller halvbefaren, og anvendes om sjøfolk som har vært til sjøs en viss tid.