Dry cargo, tørr last, også bulklast, i motsetning til olje og andre væsker. Spesielt utgjør tørrbulk et viktig segment innen shipping. Frakten spesifiseres etter størrelsen på skipene som capesize, panamax, supramax eller handysize. Enkelte norske selskaper opererer innen denne bransjen.