Despatch-money, godtgjørelse som bortfrakteren betaler til avlasteren eller mottageren av godset for tid som skipet sparer ved at lasting eller lossing går hurtigere enn avtalt. Godtgjørelsen kan bare kreves hvor fraktavtalen (certepartiet) gir uttrykkelig hjemmel for det. Se for øvrig liggetid.