Et oppriss (også kalt profil) er en del av en linjetegning av et skip, og viser lengdesnitt av skroget med baugen mot høyre.