Et spanteriss er en del av en linjetegning for skip, og viser skrogets tverrsnitt sett forfra og bakfra.