Ankerklyss er forsterkede hull i skipssiden på hver side av baugen hvor ankerkjettingene løper