Bøyelasting, lasting (el. lossing) av tankskip på åpent hav. Skipet blir fortøyd til en bøye med en kraftig trosse i baugen og oljen føres fra kilden gjennom rør og slanger langs bunnen og opp til bøyen. Herfra løper langs skipssiden en flytende slange som heises opp og kobles til skipets losseledning (manifolden) midtskips. Mange skip har dessuten ekstra rør ført frem til baugen. Bøyen holdes på plass av flere ankere i stjerneformasjon. Bøyelasting anvendes særlig der det ikke finnes havn i nærheten av oljeforekomster. Store lastebøyer anvendes for ilandføring av nordsjøoljen.