Tidligere betegnelse for godstransport, særlig sjøverts; etterhånden også for det transporterte gods. Transportfartøyet, oftest en forholdsvis stor, åpen farkost, ble kalt føringsbåt. Mannskapet på slike båter ble i middelalderen gjerne helt eller delvis lønnet med rom av et avtalt omfang til egen føring.