Legjerrig, tilbøyelig til å falle av fra vinden, i motsetning til logjerrig.