Lastelære, læren om plassering av last i skip, under hensyntagen til skipets stabilitet og lastens mekaniske og kjemiske egenskaper. Fag ved de maritime høyskoler.