En linjetegning benyttes i skipsbygging for å beskrive skrogets form. Den består av tre standard deler: En profil (også kalt oppriss) som viser et lengdesnitt av skroget, et spanteriss som viser et tverrsnitt av skroget både forfra og bakfra, og et vannlinjeplan som viser horisontale snitt av skroget som går parallelt med vannlinjen.