Bortfrakter, den som påtar seg å utføre en transport til sjøs for en befrakter, se befraktning.