Bergverkshistorie

Bergverksdrift, omfatter utvinning og foredling av malmer, mineraler og bergarter. Se også gruvedrift, oppredning og Bergverksdrift i Norge. . Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Bergverkshistorie

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt

Ny artikkel