Bergverksselskaper og bergverkshistorie

Bergverksdrift, omfatter utvinning og foredling av malmer, mineraler og bergarter. Se også gruvedrift, oppredning og Bergverksdrift i Norge.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Pål Thonstad Sandvik

NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Redaktør

Ola Nordal

Inneholder 37 artikler: