Ertsskeider, gammel betegnelse på overordnet person ved bergverk, ansvarlig for håndsortering av malm fra gråberg. Arbeidet foregikk i eldre tider på et skeidebord, senere på et belte (transportbånd) i et skeidehus.