Søftestad Gruber, nedlagte jernmalmgruver på østsiden av innsjøen Nisser i Vest-Telemark. Forekomsten har vært kjent siden begynnelsen av 1800-tallet. Den tilhørte Næs Jernverk, som 1916 overdrog rettighetene til Søftestad Gruber A/S, som satte i gang prøvedrift 1916–21. Driften ble gjenopptatt 1939 og varte til 1965. Malmen er en fosforholdig magnetitt-hematittmalm. Årsproduksjonen var ca. 50 000 tonn stykkmalm.