Sauberknekt, gammel betegnelse på gruvearbeider som hadde ansvar for å fjerne utskutt fjell.