Ertelien gruve, gamle kobber-nikkelgruver med smeltehytte på Ringerike, Buskerud. I to driftsperioder fra 1848–95 og 1912–20 ble det fra 8 gruver i alt produsert 287 000 tonn malm som inneholdt ca. 3000 tonn nikkel og 1500 tonn kobber.