Rutengjenger, gammel betegnelse på person som brukte ønskekvist under malmleting. Vanlig brukt allerede på 1500- og 1600-tallet.