Stora Kopparberget, Sverige, nær byen Falun i Dalarna. Den var gjennom flere århundrer Europas største kobbergruve. Malmproduksjonen siden midten av 1200-tallet tilsvarer vel 400 000 tonn kobber. Det er en kompleks sulfidmalm som fører kobberkis, sinkblende, sølvholdig blyglans og svovelkis. Driften ble nedlagt 1992. Gruvemuseum; besøksgruve i den gamle del.