Einekilen, uranmalmforekomst i Evje, Evje og Hornnes kommune, Aust-Agder. Institutt for atomenergi (nå Institutt for energiteknikk) startet undersøkelsesdrift 1948 med henblikk på produksjon av uranoksid til reaktoren på Kjeller. Forekomsten viste seg å være liten, og malmen var fattig. Arbeidet i Einekilen ble nedlagt 1951.