Bamble nikkelverk, nedlagte små nikkelgruver i Bamble, Telemark. I drift 1859–1884 og 1916–1919. Total produksjon 52 000 tonn malm, tilsvarende 500 tonn metallisk nikkel.