Gruvekompass, bergkompass, primitivt instrument til oppsøking av magnetiske malmleier. Instrumentet er innrettet slik at en lett magnetnål fritt kan svinge i så vel horisontal- som vertikalplanet. Oppfunnet av en svensk bergmann på 1700-tallet. Nå erstattet av andre, mer følsomme instrumenter.