Norsk teknologi- og industrihistorie

Fagansvarlig

Pål Thonstad Sandvik

NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Redaktør

Ola Nordal

Inneholder 4 kategorier:

  1. Norsk jernverksindustri
  2. Norsk tekstilindustri
  3. Norsk trelastindustri
  4. Norske mekaniske verksteder

Inneholder 173 artikler: