Muggruben, gruve i Røros kommune, Sør-Trøndelag, i Muggrubkampan vest for Rugldalen. Funnet 1770 av Ellend Rønningen som arbeidet ved Røros Kobberverk. Drevet av verket som kobbergruve 1771–1919. Total produksjon 160 000 tonn malm med ca. 4 % kobber. Utdrevet mengde berg var tre til fire ganger så stor.