David Forbes, britisk mineralog og kjemiker, bror av E. Forbes. Kom til Norge i 1846 og ledet Espedalen nikkelverk til det ble nedlagt 1857. Publiserte flere arbeider om norsk geologi.