Jernkompaniet, norsk jernverkselskap opprettet på initiativ av Johan Post og Herman Krefting, da kong Christian 4 ønsket å trekke seg ut av jernverksvirksomheten i Norge. Et privilegiebrev av 25. okt. 1624 innebar at selskapet nærmest fikk monopol på jernfremstilling i industriell skala. Kompaniet drev Bærum, Eidsvoll, Fossum og Hakadal jernverk til 1631, da nye partisipanter overtok de to første jernverkene etter Posts død. I navnet fortsatte selskapet å bestå, men monopolet ble mer og mer uthulet mot midten av århundret.