Rødfjellet kisgruver, nedlagte gruvevirksomhet i Rana kommune, Nordland, ligger 500 moh. Gruvene var i drift 1911–20 og produserte vel 50 000 tonn kis. Malmen er en meget svovelrik svovelkis med lavt kobberinnhold.