Jernblåster, smelting av myrmalm; også ovnsgrop hvor slikt arbeid foregikk. Se blester og jernvinna.