Gruver i Kåfjord kommune, Troms, ved fjellet Birtavarre ca. 10 km sørøst for Kåfjordens botn, 1115 moh. Forekomster av magnetkis og kobberkis. Drift på kobbermalm 1898–1919. Eget smelteverk fra 1910 ved Ankerlia. Dette produserte i alt 2500 tonn bessemerkobber. Malmen ble fraktet med trallebane til fjordbotnen. I 1952 ble malmgeologiske undersøkelser igangsatt, men forekomstene ble ikke funnet drivverdige.