Espedalen nikkelverk, sju gamle, nedlagte kobber-nikkel gruver som ligger omkring Espedalsvatnene, Oppland, med smeltehytte på eidet mellom disse. Under to driftsperioder, 1846–57 og 1874–78, ble det til sammen produsert 27 000 tonn malm, tilsvarende 225 tonn nikkelmalm. Verket var det første av etter hvert mange norske nikkelverk som startet opp i siste halvdel av 1800-tallet.