Storwartz, gruveområde i Røros kommune, Trøndelag. Gamle Storwartz gruve var den første gruven, og Nye Storwartz gruve var den betydeligste og rikeste. Sistnevnte tilhørte Røros Kobberverk.