Røstvangen, (bergverk), kisfelt ca. 30 km nordvest for Tynset jernbanestasjon, Hedmark, ca. 1000 moh. Det ble foretatt muting 1905 og prøvedrift ble igangsatt. Forekomstene førte kobberholdig svovelkis (pyritt) av samme type som Folldal-, Røros- og Sulitjelma-forekomstene. I 1923 ble driften innstilt.