A/S Norsk Bergverk, tidligere norsk gruveselskap i virksomhet 1951–71. Selskapet hadde staten som hovedaksjonær og drev 1953–65 niobforekomsten Søve gruver ved Ulefoss i Telemark. Også medeier i Grong Gruber i Nord-Trøndelag og Rana Gruber i Nordland.