Rødhammeren gruve, nedlagt kobbergruve i Haltdalen, Holtålen kommune, Sør-Trøndelag. Forekomsten ble funnet 1774 og drevet periodevis til begynnelsen av 1900-tallet. Diamantboringer er senere utført i 1917 og 1954–56.