Surnadal i Møre og Romsdal, på nordsiden av Surnadalsfjorden. Kalksteinlaget er opptil 20 m tykt og brytes ved underjordsdrift, det strekker seg fra Årnes i vest og opp i Rindalen i øst. Rester av små kalkovner viser at kalksteinen har vært brukt lokalt i lang tid, men industriell drift kom først i gang 1927. Gruven var eid av Årdal og Sunndal Verk 1945–86 og av Hydro Aluminium 1986–91. Senere overtatt av ansatte, men 2002 solgt til det belgiske selskapet Lhoist.