Porsa kobbergruver, kobberforekomster i Alta kommune, Finnmark. Gruvene ble drevet 1890–1910 og 1929–31. Malmen består av 0,5–1 m brede kvarts-kalsittganger med chalkopyritt (kobberkis) og pyritt (svovelkis).