Davys lampe, sikkerhetslampe for gruvedrift, konstruert 1815 av Sir Humphry Davy, senere forbedret og mye brukt før elektriske lyskilder ble alminnelig. Lampen bruker flytende brensel. Flammen beskyttes dels av glass og dels av et fintrådet kobbernett. Varmeledningsevnen i kobbernettet er så stor at de varme gassene inne i lampen avkjøles tilstrekkelig til at de ikke antenner brennbare blandinger av metan og luft som kan forekomme i kullgruver.