Sven Rinman, svensk bergvitenskapsmann. Innehadde ledende embeter i svensk bergvesen og utgav en lang rekke mindre og større skrifter. Posthumt utkom hans Bergwerks lexicon (2 bd., 1794–1800). Oppdaget koboltgrønt; etter ham kalt Rinmans grønt.