Sveagruva

Artikkelstart

Sveagruva er et nedlagt kullgruveanlegg ved Braganzavågen på Svalbard, innerst i Sveabukten, en nordgående arm av Van Mijenfjorden. Gruvevirksomheten startet opp i 1917 og ble avsluttet i 2016. Her har det vært utbredte kullag av god kvalitet, med opp mot 5 meter mektighet, men skipningssesongen har vært kortere enn i Isfjorden på grunn av isforholdene. Det kan særlig være en utfordring å få store skip forbi Axeløya, som ligger på tvers av utløpet til Van Mijenfjorden i Bellsund og skaper vanskelige tidevannsstrømmer.

I nyere tid var det ikke lagt opp til fast bosetning ved Sveagruva og arbeiderne har pendlet fra Longyearbyen. Deler av bebyggelsen har vært brukt til en begrenset turisme de siste årene, men det er ikke politisk ønske om å utvide denne aktiviteten.

Historikk

Svenske arbeidere foran gruveinngangen, ett år etter åpningen i 1917. Gruven var da en del av AB Spetsbergens svenska kolfält.
Av /Digitaltmuseum.se.

Sveagruva ble anlagt og drevet av svenske Jernkontoret mellom 1917 og 1925, derav navnet. Gruven ble overdratt til Store Norske Spitsbergen Kulkompani (SNSK) i 1934. Den ble ødelagt av en tysk ubåt i 1944, men gjenoppbygd etter andre verdenskrig og satt i drift igjen. Driften ble imidlertid stanset i 1949 på grunn av avsetningsvansker.

Etter 1949 var det i flere tiår stort sett undersøkelsesdrift, men sommeren 2001 startet ordinær drift i Svea Nord som ble hovedgruven til SNSK frem til 2016.

Svea Nord, eller Sentralfeltet, var regnet som det mest drivverdige kullfeltet som er funnet på Svalbard. Ifølge SNSK hadde feltet reserver på 21 millioner tonn kull, som ville kunne gi lønnsom kullgruvedrift i om lag 20 år. Kullet ble imidlertid drevet ut med høy intensitet. Produksjonen i 2004 var på hele 2,8 millioner tonn, mer enn 9/10 av den samlede kullproduksjonen på Svalbard, og langt mer enn de 1,2 millioner tonn som var planlagt årsproduksjon etter at Stortinget åpnet for permanent drift. På de drøye 16 driftsårene var samlet produksjon fra Svea Nord på 32 millioner tonn kull. Det ble nødvendig å planlegge for enda en ny gruve og denne ble etablert i Lunckefjellet i 2013 med adkomst fra Svea Nord. Produksjon ble startet i 2014, men lagt ned allerede i 2016, da synkende kullpriser gjorde det ulønnsomt. Byggingen av Lunckefjell-anlegget hadde kostet ca. 1,2 milliarder kroner. De store investeringene som var blitt gjort, og håp om bedre tider for kullsalg i fremtiden, gjorde Stortingets avgjørelse om å legge ned driften i Sveagruva og Lunckefjellet til en stridssak. Regjeringen Solberg har imidlertid stått fast på avgjørelsen om å fjerne det meste av gruveinfrastrukturen til tross for store kostnader.

Nedleggelse og opprydding

I 2017 planla SNSK nystart i Sveagruva og Lunckefjell, men Regjeringens budsjett for 2018 slo fast at driften skulle avvikles. Den 18. februar 2019 var Lunckefjell-gruva tømt for gruveutstyr, og regjeringens pålegg om nærmest totalfjerning av spor etter gruvedrift i og omkring Sveagruva følges opp videre. Den 4. mars 2020 ble inngangen til Svea Nord stengt for godt etter fjerning av gruveutstyret innenfor. Det antas å være om lag 10 millioner tonn kull igjen i gruven.

Det er foreløpig kalkulert at innsatsen for å fjerne så godt som alle spor etter gruvevirksomheten i og ved Sveagruva vil koste omkring 2,5 milliarder kroner. Rundt 60 bygninger skal fjernes, det samme skal flere veier og kaianlegg samt mye utstyr. Forurensede jordmasser skal også fjernes. En del, til dels helt nytt, gruveutstyr er blitt solgt til utenlandske gruvevirksomheter og det er håp om å få gjenbrukt i Longyearbyen en del materialer fra fjerning av bebyggelsen.

I motsetning til enkelte andre nedlagte industrielle anlegg på Svalbard skal Sveagruva så langt som mulig tilbake til en tilnærmet naturtilstand og ikke stå igjen som et industrielt kulturminne.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Avango, Dag: Sveagruvan: Svensk gruvhantering mellan industri, diplomati och geovetenskap 1910-1934, 2005, isbn 91-974131-7-8

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg