Øygarden

Faktaboks

Landareal
67 km²
Innbyggertall
4 877
Administrasjonssenter
Rong

Kommunevåpen

Plassering

av . Begrenset gjenbruk

Øygarden. Fiskeværet Nautnes. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Øygarden av /KF-arkiv ※. Gjengitt med tillatelse
Kart av /Store norske leksikon ※. Gjengitt med tillatelse

Øygarden, kommune i Hordaland fylke, nordvest for Bergen, omfatter øyrekken mot havet vest for Hjeltefjorden, fra Fedjeosen i nord til Vindøyosen i sør. Kommunen ble opprettet 1964 ved sammenslutning av den tidligere Hjelme kommune og ytre delen av tidligere Herdla kommune, dvs. områdene vest for Hjeltefjorden.

Fjell, Sund og Øygarden har vedtatt å slå seg sammen til nye Øygarden kommune i forbindelse med regjeringen Solbergs kommunereform. Dette ble godkjent i Stortinget juni 2017.

Natur

De største øyene er regnet nordfra: Seløyna (7,2 km2), Alvøyna (12,2 km2), Ona (6,8 km2), Blomøyna (9,1 km2), Rongøyna (2,7 km2) og Toftøyna (7,5 km2). Foruten disse øyene består kommunen av 546 mindre øyer, holmer og skjær.

Berggrunnen består av gneis som tilhører Kaledonidene. Den har en strøkretning nordnordvest–sørsørøst, parallelt med Hjeltefjorden innenfor. Landskapet er lavt og forholdsvis flatt. Høyeste punkt er på bare 74 moh. (Blomøyknuten). Flere mindre vann finnes på øyene. På vestsiden av øyene er viktige samle- og hekkeplasser for fugl.

Tjeldstømarka på Alvøyna er siden 1995 vernet som naturreservat, et av de største våtmarksreservatene i Hordaland.

Bosetning

Bosetningen er relativt tett på de store øyene, oftest samlet i små strandsteder og fiskevær. Tettest er bosetningen på Toftøyna og Rongøyna lengst sør i kommunen. På Toftøyna ligger to av kommunens tre tettsteder, Torsteinsvik og Vikavågen med henholdsvis 1737 og 668 innbyggere i 2016; på Ona ligger det tredje, Rossnes med 334 innbyggere. I alt bodde 57 prosent av kommunens innbyggere i tettsteder dette året mot 83 prosent i fylket som helhet. Øygardens administrasjonssenter har siden 2009 vært Rong nordøst på Rongøyna.

Øygarden hadde frem til 1980-tallet stort sett synkende folketall. Siden har fastlandsforbindelsen fra alle de store øyene, som ble etablert på slutten av 1980-tallet, sammen med utviklingen av petroleumsvirksomheten på Kollsnes og Stura, som startet i 1985, bidratt til en relativt stor befolkningsvekst i kommunen. I tiårsperioden 2007-17 økte folkemengden med gjennomsnittlig 1,7 prosent årlig mot 1,3 prosent i Hordaland.

Næringsliv

Etter offentlig administrasjon og tjenesteyting er i dag bygge- og anleggsvirksomhet/kraft- og vannforsyning viktigste næring i Øygarden med 15 prosent av kommunens sysselsetting, 24 prosent inkludert industri og bergverk (2015). Sistnevnte næring domineres av petroleumsvirksomhet som startet i 1988 med ilandføring av olje fra Osebergfeltet ved hjelp av rørledning til Stura på Alvøyna. I 1996 stod gassbehandlingsanlegget på Kollsnes på Ona ferdig. Industrien ellers er beskjeden og består hovedsakelig av verkstedindustri.

Kommunen har en betydelig fiskeoppdrettsnæring, både av laks, torsk og skalldyr, og er blant Hordalands viktigste oppdrettskommuner. Øygarden er ellers en viktig fiskerikommune; i 2015 stod den hjemmehørende flåten for en samlet fangst til en førstehåndsverdi på 40,5 millioner kr, men fangsten føres hovedsakelig i land i andre kommuner. Dagens jordbruk drives for en stor del i kombinasjon med andre yrker, og er helt dominert av husdyrbruk (sau, storfe, høns). Samlet står primærnæringene for vel åtte prosent av arbeidsplassene i Øygarden (2015).

Av de yrkesaktive i kommunen hadde 2015 56 prosent arbeid utenfor kommunen hvorav 25 prosent i Bergen og i alt 21 prosent i kommunene Fjell, Sund og Askøy.

Samferdsel

Øygardsveien (Fv. 561 i kombinasjon med Rv. 555) har ved hjelp av en rekke større og mindre broer gjort alle de store øyene i kommunen landfast med Bergenshalvøya via Sotra og Litlesotra.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Øygarden hører til Vest politidistrikt, Nordhordland tingrett og Gulating lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Regionrådet Vest sammen med Askøy, Fjell og Sund. Øygarden er del av Bergen næringsregion sammen med Askøy, Bergen, Fjell, Fusa, Os, Samnanger og Sund.

Øygarden kommune tilsvarer de to soknene Blomvåg og Hjelme i Vesthordland prosti (Bjørgvin bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Øygarden til Nordhordland fogderi i Søndre Bergenhus amt.

Delområder og grunnkretser i Øygarden

For statistiske formål er Øygarden kommune (per 2016) inndelt i to delområder med til sammen 12 grunnkretser:

  • Blomvåg: Toftøy, Torsvik, Rong, Austre Blomvåg, Vestre Blomvåg, Breivik
  • Hjelme: Tjeldstø, Alvheim, Hatten, Sæle, Bakken, Hernar/Sulen

Historikk og kultur

Øygarden er kjent for sitt vakre kulturlandskap preget av eldre bebyggelse i gamle strandsteder og fiskevær, både langs Hjeltefjorden og på yttersiden av øyrekken. Kommunen har økende turisttrafikk. I Øygarden er i 1980-årene avdekket en rekke steinalderboplasser. Kystmuseum i Ovågen på Ona forteller om Øygardens historie.

Navn og kommunevåpen

Kommunevåpenet (vedtatt 1966) har en svart sjøvarde på en sølv bølge mot en blå bakgrunn; symboliserer sjøen.

Navnet Øygarden sikter til at flere øyer (jf. skjærgård) ligger som et gjerde (gard) mellom havet og landet innenfor.

Ekstern lenke

Litteratur

  • Asphaug, Arne: Øygarden, 1992-2006, 7 b., isbn 82-991988-0-1.
  • Dåvøy, Kjell Terje: Gards- og ættesoge frå Dåvøy og Rotevågsøy : to øyer i Øygarden kommune og soga om Fløskjeret, [2000].
  • Vik, Odd Arild mfl: Bygdebok for Vik i Øygarden. Frå dei eldste tider til no, 2010, isbn 978-82-7129-218-8.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg