Misje, tettsted i Fjell kommune, Hordaland, på østsiden av øya av samme navn, lengst nord i kommunen. Over Misje går Fv. 561 mellom Sotra og Toftøyna i Øygarden.