Øygarden er ein kommune i Vestland som ligg på i alt 1525 øyar utanfor Bergen og dannar ei øyrekkje mellom Hjeltefjorden og Vatlestraumen/Raunefjorden i aust og Nordsjøen i vest. Øyrekkja strekkjer seg frå Fedjeosen i nord til Krossfjorden i sør. Øygarden kommune blei oppretta i 1964 ved ei samanslåing av tidlegare Hjelme kommune og ytre del av tidlegare Herdla kommune. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Øygarden

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt